ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-08-30  ผู้สื่อข่าว: 

  เทศบาลนครสมุทรสาคร โชว์ศักยภาพสินค้าประมง จัดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล


        
        วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาครร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณลานปลาเก๋า หน้าตลาดสดมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร คณะผู้บริหารฯ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
        
        โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร รวมทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งรับประทานอาหารทะเลที่สด สะอาด อร่อย ให้เป็นที่รู้จักในฐานะนครแห่งอาหารทะเล ซี่งจะสร้างรายได้ให้ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
        
        โดยมีร้านค้าอาหารทะเลเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะติดธงฟ้าเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนผู้บริโภคได้สังเกตุเห็น พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลที่สด สะอาด ในราคาลดพิเศษ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนครแห่งอาหารทะเล