ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-08-06  ผู้สื่อข่าว: 

  ดาบสองคม


        
        หลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวถือเป็นกำลังหลัก ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่องของจังหวัดสมุทรสาคร มีการนำเข้าแรงงานในรูปแบบต่างๆจนภาครัฐต้องเข้ามาจัดระเบียบ ตัวเลขหลักแสนของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกลายเป็นดาบสองคม ด้านหนึ่งเกิดประโยชน์กับภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคการประมงซึ่งขาดแคลนแรงงาน แต่ปัจจุบันปัญหาของแรงงานต่างด้าวกำลังส่งผลกระทบในหลายด้าน แต่ที่กำลังเป็นปัญหาและกระทบความรู้สึกของคนในจังหวัดสมุทรสาคร ก็คือการที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อย ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัด บางรายถึงกับเช่าอาคารพาณิชย์เปิดร้านค้ากันอย่างเป็นล่ำเป็นสันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย บางรายให้คนไทยเป็นนอมินี แม้แต่พื้นที่ค้าขายในตลาดทะเลไทย ยังมีแรงงานต่างด้าวมาเปิดล๊อคขายสินค้าประมงอย่างเปิดเผย
        
        กลายเป็นปัญหาที่กระทบระบบเศรษฐกิจและสร้างความเดือดร้อน ให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่หาเช้ากินค่ำ ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้ำผึ้งหยดเดียวอาจนำไปสู่ความเสียหายใหญ่ได้ ปฏิกริยาที่แสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นทุกวัน คงไม่มีใครอยากเห็นฟางเส้นสุดท้ายจมลงอย่างแน่นอน
        
        ไม่อยากกล่าวหาคนไทยด้วยกันว่าเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อย แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ถึงได้ทำการค้าขายโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง คำตอบของความคิดคงไม่สำคัญ เท่ากับการแก้ไขปัญหาซึ่งนับวันยิ่งบานปลายขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแค่การเปิดร้านค้าทั่วไป แต่ยังมีแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำธุรกิจอิสระอีกหลายประเภท
        
        เราอาศัยด้านบวกของแรงงานต่างด้าวมาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยที่ไม่เตรียมพร้อมรับด้านลบในการมีอยู่ของแรงงานต่างด้าว วันนี้ผลพวงต่างๆกำลังสำแดงพิษให้เห็น คำถามคือภาครัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจะทำอย่างไร ให้ดาบที่เราใช้งานอยู่ไม่กลับมาบาดมือของเราเอง