ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-08-01  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  จังหวัดสมุทรสาครเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


        ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักสืบเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่อ่อนตัวจากพายุดีเปรสชั่น เซินกา (SONCA) ทำให้มีน้ำไหลหลากท่วมขัง 42 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสมุทรสาครจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านช่องทางดังนี้
        
        1.บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อบัญชี "จังหวัดสมุทรสาครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" เลขที่บัญชี 986-2-71207-4 โดยขอให้ส่งสำเนาการโอนเงินไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 034-424 981 หรือทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ID ddpmsakhon
        
        2.บริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 31 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
        
        ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขโทรศัพท์ 034-426 424 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-696 779 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
        
        วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น เซินกา (SONCA) พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคที่มีผู้ใจบุญร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ.สมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร
        
        นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เผยว่า ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนสมุทรสาคร ทุกท่านทุกคนที่มีกำลังความสามารถร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน ซึ่งสามารถมาบริจาคด้วยตนเองได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หรือโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทยที่จังหวัดได้เปิดบัญชีรับบริจาคเอาไว้ก็ได้