ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-08-01  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สุดทน ขยะล้นตำบล!! ชาวบ้านบุก อบต.บางโทรัด ทวงถามความรับผิดชอบ


        วันที่ 31 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บขยะล่าช้าของ อบต.บางโทรัด รวมตัวกันกว่า 30 คน เพื่อทวงถามแนวทางแก้ไขจาก จ่าเอกสุวิทย์ ฉ่ำคร้าม ปลัด อบต.บางโทรัด รักษาการนายก อบต.บางโทรัด โดยชาวบ้านที่เข้ามาร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา สุดทนกับสภาพขยะที่ถูกปล่อยทิ้งจนเน่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้รับผิดชอบอ้างว่า พนักงานเก็บขยะมีจำนวนไม่พอ แต่การประขุมในครั้งนี้ไร้คำชี้แจงจาก ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้ลาป่วย ส่งผลให้หลายประเด็นที่ชาวบ้านคาใจยังคงต้องรอคำตอบไปก่อน
        
        ทั้งนี้มีข้อมูลว่า อบต.บางโทรัด ซึ่งเป็น อบต.ขนาดใหญ่ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน และมีโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ แต่มีรถจัดเก็บขยะเพียง 3 คัน เป็นรถจัดเก็บขยะคันใหญ่ 1 คัน และคันเล็ก 2 คัน ประกอบกับพนักงานจัดเก็บขยะมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้รถจัดเก็บขยะ 3 คัน ออกวิ่งจัดเก็บขยะได้เพียงคันเดียว โดยปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับเดือน ทำให้เกิดขยะสะสมและสร้างปัญหาให้คนในชุมชน
        
        อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสำรองเงินสดจำนวน 20,000 บาท เพื่อจ้างคนงานเอกชนเข้ามาจัดเก็บขยะในพื้นที่ โดยใช้รถเก็บขยะของ อบต.บางโทรัด และพนักงานขับรถจากกองงานอื่นๆใน อบต. มาช่วยทำหน้าที่ทดแทนพนักงานขับรถที่ขาดแคลน ซึ่งที่ประชุมต้องการให้ปัญหาขยะสะสมในพื้นที่ให้หมดไปโดยเร็ว โดยกำหนดให้พนักงาน อบต.ที่รับผิดขอบงานด้านจัดเก็บขยะ ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 01.00 น.จนถึงเช้า และช่วงเวลาต่อจากนั้นให้ภาคเอกชนที่ได้จ้างเอาไว้ดำเนินการจัดเก็บ
        
        ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่ประชุมเสนอให้ อบต.บางโทรัด จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจัดเก็บขยะ เข้ามารับช่วงดูแลรับผิดชอบเพื่อแบ่งเบาภาระของ อบต.บางโทรัด เนื่องจากปัจจุบันการจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่อวันทำได้เพียง 1 หมู่ จากทั้งหมด 10 หมู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.