ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-31  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสมุทรสาคร เดินรณรงค์เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ


        สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสมุทรสาคร ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี โดยเดินรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รู้จักคุณค่าของการทำประกันชีวิต และแจกผ้ากันเปื้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมหาชัย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสมุทรสาคร หรือ THAIFA สมุทรสาคร จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมี คุณปรีดาพร วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานในวันจัดตั้งสมาคม โดยสมาคมนี้เป็นการรวมตัวของบริษัทประกันทุกๆบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รู้จักการประกันชีวิตและการวางแผนการเงิน
        
        คุณนุชนาต ติธรรม ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสมุทรสาคร กล่าวว่า สมาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ โดยมีขบวนแห่ไปรอบตลาดมหาชัยเพื่อแจกผ้ากันเปื้อน และทำให้ประชาชนได้รู้จักสมาคมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลากหลายบริษัทประกันชีวิต อาทิ บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต และ บมจ.เอไอเอประกันชีวิต ซึ่งหวังว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมหาชัย และที่สำคัญอยากให้ชาวสมุทรสาครรู้จักกับอีกสมาคมหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ ในด้านของการประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
        
        สำหรับคณะทำงานของสมาคมประกอบด้วย คณะบริหารหลักดังนี้ คุณนุชนาต ติธรรม ประธานสมาคม คุณวีระวัลย์ ชื่นภิรมย์ รองประธานฝ่ายบริหาร คุณอิทธิพล เพ็ชรอยู่ รองประธานฝ่ายเหรัญญิก คุณอรัญญา อักษรณรงค์ รองประธานฝ่ายสมาชิก คุณชลาลัย คงแก้ว รองประธานฝ่ายวิชาการ คุณโยธิน สาครธีรวัฒน์ เลขานุการ คุณอรพรรณ สุธาชีวะ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีคณะกรรมการและสมาชิกที่มีคุณภาพจากหลากหลายบริษัทประกันเข้ามาช่วยกันทำงานสร้างสรรค์สมาคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวสมุทรสาคร