ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-07-28  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สมุทรสาคร จัดพิธีทางศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560


          วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.39 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในศาสนาพุทธ และพิธีอธิฐานภาวนาในศาสนาคริสต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า