ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-25  ผู้สื่อข่าว: ชยพล บุนนาค

  คณะอนุกรรมาธิการฯ สนช. ลงสอบข้อเท็จจริง หลังชาวบ้านประท้วงจุดขึ้นลงทางยกระดับ


        วันที่ 25 ก.ค.60 คณะอนุกรรมาธิการด้านคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลโครงการทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 4 ของกรมกทางหลวงชนบท โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรสาคร ที่บริเวณจุดก่อสร้างทางขึ้นลงบริเวณ บริษัท ลักกี้ฟูดส์ (ไทย) จำกัด ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และจุดที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ริมถนนพระราม 2 อ้างว่าได้รับผลกระทบ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศ) เป็นที่เรียบร้อย แต่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ก็มีกระแสคัดค้านมาเป็นระยะ โดยเฉพาะตรงจุดขึ้นลงโครงการบริเวณ กม.37+300 ถนนพระราม 2 ซึ่งกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยได้มีหนังสือร้องเรียนมายังรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีประชาชนทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ออกมารวมกลุ่มกันชูป้ายสนับสนุนแนวคิดของตนเอง
        
        นางจุฑาพัฒน์ นรราชตระกูล ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางของโครงการ กล่าวว่า อยากให้กรมทางหลวงชนบทช่วยชาวบ้าน ด้วยการขยับเส้นทางขึ้นลงไม่ให้พาดผ่านหน้าหมู่บ้าน เพราะไม่อยากให้ชุมชนในละแวกนี้ต้องเกิดปัญหาตามมาในอนาคต อยากไปผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาจุดขึ้นลงอื่นที่เป็นพื้นที่โล่งหรือที่ชุมชนอื่นที่เขาต้องการ
        
        ด้าน นายพอพล พูลละออ ตัวแทนผู้ที่เห็นด้วยและสนับสนุนโครงการ กล่าวว่า ต้องการให้โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างให้เร็วที่สุด ส่วนจุดขึ้นลงจะสร้างตรงไหนก็ได้ เพราะทุกวันนี้ถนนพระราม 2 ติดขัดมากหากมีถนนเส้นนี้เกิดขึ้นจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้มาก และตนเองได้ติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันได้ผ่านการปัจฉิมนิเทศเรียบร้อย ซึ่งส่วนตัวแล้วสนับสนุนโครงการนี้เต็มที่และอยากให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน
        
        ขณะที่ นายประดิษฐ ดีวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธิการ ระบุว่า วันนี้ตนเองและคณะเดินทางมาเก็บข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของทางราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง