ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา     ...พบเหตุต้องสงสัย แจ้งสายด่วนความมั่นคง 1347 กอ.รมน................    2017-07-20  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ส.อ.ท.จัดงาน Thailand Industry WAKE UP 2017 เสริมภาคอุตสาหกรรมสู่ 4.0


          วันที่ 19 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Industry WAKE UP 2017" โดยมี นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายภาคภูมิ ภูอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน
          
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆจากธุรกิจ Startup ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมประสิทธิภาพและตอบโจทย์ปัญหาต่างๆของภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี งาน "Thailand Industry WAKE UP 2017" ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ อัพเดทข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการฟังบรรยายหัวข้อพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆจากลุ่ม Startup ไทย