ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-18  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ทำบุญทักษิณานุประทานกิจ และถวายทุนการศึกษาภิกษุสามเณร อุทิศถวายพระรามัญมุนี (สมัย กมโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัด


        วันที่ 18 ก.ค.60 ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คณะสงฆ์วัดป้อมวิเชียรโชติการาม โดยพระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสฯ ได้ร่วมจัดงานทำบุญทักษิณานุประทานกิจ อุทิศถวาย พระรามัญมุนี (สมัย กมโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และอดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีที่ 23 โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นประธานพิธี อาทิ พระพรหมโมลี วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานรดี เป็นต้น
        
        ภายในพิธีมีกิจกรรมถวายผ้าป่าการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร และถวายทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ ในนามคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 57 ทุน จากนั้นจึงมีพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 160 รูป
        
        วันที่ 18 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันมรณภาพพระรามัญมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 23 และจัดให้มีการถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะนิมนต์ภิกษุสามเณรที่เรียนบาลีและสอบผ่านมารับทุนการศึกษา โดยพระรามัญมุนีเป็นผู้ริเริ่มในการมอบทุนเรียนบาลี ตั้งแต่ปี 2532 เป็นการเรียนพระปริยัติธรรม แต่เดิมมีการเรียนการสอนที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปัจจุบันได้มีการขยายออกไปยังวัดโกรกกราก และวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งพระภิกษุสามเณรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเข้าสอบพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์