ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-15  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ชมรมผู้ประกอบการนิคมสินสาคร จัดเสวนา “ไทยแลนด์ 4.0 กับโอกาสภายใต้มิตรภาพนิคมสินสาคร”


        
        วันที่ 14 ก.ค.60 ที่ห้อง Function Room อาคารสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการ แขกผู้มีเกียรติในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “Opportunity Thailand 4.0 ภายใต้มิตรภาพนิคมสินสาคร” (ไทยแลนด์ 4.0 กับโอกาสภายใต้มิตรภาพนิคมสินสาคร) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเจริญอักษร เป็นประธานเปิดงานพร้อมเป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับ นายชัยเอก สอนโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดรัสทรีส์ เอเชีย และ บจก.ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดรัสทรีส์ (ไทยแลนด์) และนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล เลขาธิการสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร กรรมการผู้จัดการ บจก.เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก
        
        นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล กล่าวว่า ชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึง ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 7 โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกรวม 42 บริษัท ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก และสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม การบริหารงานทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการนี้ชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสรู้จักและพูดคุยเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งยังถือเป็นโอกาสดีของสมาชิกชมรมฯ ที่ได้ร่วมฟังการเสวนาจากวิทยากรใน 3 ภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
        
        นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ กล่าวว่า ชมรมผู้ประกอบการฯคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นของภาคอุตสาหกรรมภายในนิคมสินสาคร ซึ่งได้เห็นความสามัคคีของผู้ประกอบการที่สามารถรวมตัวกันเพื่อพัฒนา เสริมสร้างภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ก้าวข้ามคำว่าคู่แข่งขันกลายเป็นพันธมิตรในธุรกิจ ที่สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
        
        ทั้งนี้ในวงเสวนาได้มีการแสดงมุมมองที่หลากหลายต่อโอกาสของผู้ประกอบการ โดยสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ การวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงจุดเปลี่ยนของบริบททางเศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและคุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต และที่สำคัญผู้ประกอบการต้องมองให้เห็นโอกาสในทุกวิกฤติที่เข้ามา