ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-13  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ประชารัฐฯ กลุ่มเพชรสมุทรคีรี จับมือ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ลงนาม MOU ออกแบบภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด


        บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ กลุ่มเพชรสมุทรคีรี 4 จังหวัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
        
        วันที่ 12 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี โดย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายภาณุวัฒน์ ศิริบุญญาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนางสาวราตรี พิศุทธิ์ชโลทร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการ ASA CAN Co-Create: สถาปนิกอาษา-ประชารัฐ” ร่วมกับ ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร และ ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ ผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนางสาวฉัตรประอง นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน
        
        พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนที่มีการท่องเที่ยวชุมชน 8 แห่ง ใน 4 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) คิดออกแบบร่วมกับชุมชน จัดทำแบบเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ตามกรอบงบประมาณที่สนับสนุน รวมทั้งเป็นการนำร่องสู่ความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในประเด็นนโยบายสาธารณะและกิจกรรมเมืองในระยะยาว เพื่อช่วยวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านกายภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง
        
        โดยสถาปนิกอาษาจะลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนบ้านท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนยางน้ำกลัดใต้ ชุมชนหนองจอก ชุมชนแหลมผักเบี้ย ชุมชนถ้ารงค์ ชุมชนถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี และ ชุมชนทุ่งสะท้อน จังหวัประจวบคีรีขันธ์