ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-07-12  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ประชุมคณะกรรมการ YEC หอการค้าสมุทรสาคร


          วันที่ 11 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ YEC ประจำเดือนกรกฎาคม มีวาระสำคัญคือความคืบหน้าการรับสมัครสมาชิก YEC หอการค้าสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 41 คน โดยคณะกรรมการ YEC ได้จัดเตรียมกิจกรรมการสัมมนา อบรม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สมัคร YEC รุ่น 3 มีความคุ้นเคยและเพิ่มพูนความรู้ ในเนื้อหาของการอบรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้นำเสนอความคืบหน้าของคณะทำงาน ตามประเด็นต่างๆ อาทิ คณะทำงานยุทธศาสตร์เกลือ คณะทำงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คณะทำงานเพชรสมุทรคีรี ซึ่งข้อมูลที่แต่ละคณะนำเสนอจะนำไปปรับให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต
          
          ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลของบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งเป็นการน้ำเสนอความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนสมุทรสาคร พร้อมเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ YEC แสดงความคิดเห็น และเข้ามาร่วมในโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มพัฒนาเมือง