ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-11  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


        วันที่ 11 ก.ค.60 นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง สถานศึกษาในสังกัด ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองของเทศบาลนครสมุทรสาคร จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        
        นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา กล่าวว่า เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งดอกไม้สีเหลืองที่ทุกคนร่วมกันปลูกจะออกดอกบานสะพรั่ง พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
        
        ทั้งนี้ เทศบาลนครสมุทรสาครได้เริ่มวางแผนเพาะปลูกกล้าดอกดาวเรืองตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวม 8,500 ต้น เพื่อดำเนินการย้ายต้นกล้าดาวเรืองลงกระถางปลูก ต่อไป