ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-07-02  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานพร้อมสังฆทานพระราชทาน


          วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานพร้อมสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร