ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-06-27  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  แถลงข่าวสืบสานประเพณี แห่เทียนทางน้ำ เทศกาลเข้าพรรษา


        จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ นิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง แถลงข่าวจัดงาน สืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งมีข้าราชการและชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ท่าน้ำตลาดน้ำวัดหนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
        
        โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชน
        
        ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมแห่เทียนทางน้ำ โดยขบวนเรือและแพที่ตกแต่งจะเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ล่องตามคลองภาษีเจริญ มาเทียบท่าที่วัดหนองพะอง และกิจกรรมแห่เทียนทางบก โดยขบวนรถที่ตกแต่งจะเคลื่อนขบวนจากหน้าโรงงานเหล็กทรัพย์มาตามถนนพุทธสาคร เข้าวัดหนองพะอง พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงเชิดสิงโต กลองยาว รำวงย้อนยุค
        
        จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเที่ยวชมตลาดน้ำหนองพะอง มีสินค้าพื้นบ้านไว้ให้ท่านจับจ่ายในราคาถูกจำนวนมาก