ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-06-16  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อนุสรณ์กรุ๊ป เปิดตัว “บจก.อนุสรณ์ พาวเวอร์” one stop service ด้านโซล่าเซลล์ครบวงจร


        วันที่ 15 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุม Pacific บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำคุณสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาฯ คุณไพวัลย์ ชำนินาวากุล รองประธานสภาฯ คุณพิภู สุโชคชัยกุล รองประธานสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ (Cheif Executive Officer) บริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ จำกัด ในงานพิธีเปิดตัว บริษัทในเครือ อนุสรณ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นการเปิดตัว บริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ จำกัด ที่ประกอบกิจการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ครอบคลุมการดำเนินการแบบ one stop service โดย บริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทั้งระบบ
        
        ซึ่งภายในงานจะได้พบกับสุดยอดผลงานการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และเทคโนโลยีการตรวจติดตามการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยผู้ชำนาญการ และสามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาของสถานประกอบการตนเอง ด้วยข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อความคุ้มค่าในการติดตั้ง
        
        คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมมีแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกและมีบทบาทสำคัญ เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ รวมทั้งรัฐบาลมีการออกแคมเปญเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือก โดยออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ทั้งในรูปแบบการผลิตใช้เองและในแบบโครงการเสรีเพื่อการขายให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย
        
        กลุ่มบริษัทอนุสรณ์กรุ๊ปได้เปิดกิจการใหม่ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ตลอดจนได้นำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้จริง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรม และยินดีที่จะเปิดบ้าน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเชื่อมั่นว่า ความรู้ความเข้าใจที่ทุกคนได้รับ จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม