ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-06-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    พิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาสมุทรสาคร ที่ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สงขลาเกมส์”


          วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และให้โอวาทแก่นักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแห่งสมุทรสาคร นางเสริมศิริ มหาผลธนวินท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.สมุทรสาคร คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองนักกีฬา เข้าร่วมพิธี
          
          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครพร้อมส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คือ สำนักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ นักกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค 1 เป็นตัวแทนจังหวัดจำนวน 20 ชนิดกีฬา นักกีฬา 124 คน ผู้ฝึกสอน 46 คน รวม 170 คน ซึ่งนักกีฬาจากจังหวัดสมุทรสาคร ได้สร้างชื่อเสียง และอันดับการแข่งขันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ที่สำคัญ คือ ตัวนักกีฬาเองที่ได้ฝึกซ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัด ขอให้รักษาวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เอื้ออาทร มีไมตรีจิตต่อเพื่อนนักกีฬา กรรมการ ผู้ตัดสิน รวมถึงสถานที่ที่ไปเยือน พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจิตวิญญาณของนักกีฬาที่แท้จริง คือการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อนำชัยชนะ ชื่อเสียง เกียรติยศมาสู่ตนเองและจังหวัดสมุทรสาคร