ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-06-10  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สมาคมฯท่องเที่ยวสมุทรสาคร จับมือชุมชนตำบลโคกขาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


        ที่ห้องประชุมสำนักงาน ดร.สุนทร วัฒนาพร ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการประชุมหารือระหว่างผู้นำชุมชนตำบลโคกขาม ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร รองนายก อบต.โคกขาม รองนายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการแสวงหาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลโคกขาม โดยเฉพาะตลาดน้ำคลองโคกขามและวัดโคกขาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
        
        วัดโคกขามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระอุโบสถหลังเก่าและพระเจดีย์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และบุษบก ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีพระพุทธสิหิงค์ เพียง 4 องค์ ปัจจุบันวัดโคกขามยังมีรูปหล่อจำลองสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงอยุธยา และยังมีรูปหล่อจำลองพันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยของพระเจ้าเสือ ซึ่งสร้างวีรกรรมแห่งความซื่อสัตย์ ยอมถูกตัดศีรษะเพื่อรักษากฎมณเฑียรบาล จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์มาตราบจนทุกวันนี้
        
        ชาวชุมชนโคกขามได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิงหิงค์ และสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะบูชา โดย ดร.สุนทร วัฒนาพร ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างมณฑป รวมทั้งยังมีแนวคิดในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางศาลพันท้ายนรสิงห์ – วัดโคกขาม เพื่อสร้างทางเลือกให้กับนักเที่ยวที่ต้องการย้อนรอยประวัติศาสตร์คลองโคกขาม ที่เป็นตำนานให้พันท้ายนรสิงห์นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย ต้องสละชีวิตเพื่อรักษากฎมณเฑียรบาล
        
        ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มจำนวนร้านค้าในตลาดน้ำคลองโคกขาม ซึ่งตั้งเป้าไว้ประมาณ 80 ร้านค้า โดยให้ประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มโอทอปในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางให้นักท่องเที่ยวรับรู้ นอกจากนี้ ดร.สุนทร ยังเสนอให้จัดทำรายการพากินพาเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดสมุทรสาคร