ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-03-09  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  รองรับความเจริญ ภาครัฐเร่งขยายถนนสหกรณ์ 4 เลน ถึงหน้าโครงการ เอริก้า วิลล์


        ถนนสหกรณ์ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร - โคกขาม เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง เริ่มต้นจากสะพานมหาชัย (ข้ามคลองมหาชัย) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หมู่บ้านเอริก้า ถึงทางแยกโค้งยายขาว เลี้ยวซ้ายขนานไปกับคลองพิทยาลงกรณ์ สิ้นสุดที่วัดสหกรณ์โฆษิตาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 7.137 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของหมวดการทางสมุทรสาครที่ 2 แขวงการทางสมุทรสาคร ยกเว้นในช่วง 200 เมตรแรกอยู่ในความควบคุมของเทศบาลนครสมุทรสาคร
        
        ปัจจุบันถนนสหกรณ์เป็นถนนสายสำคัญ ที่ดินสองฝั่งถนนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตยังมีโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่เข้ามาเชื่อมโยง ล่าสุดได้มีการก่อสร้างขยายผิวการจราจรเป็น 4 เลน ไปจนถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรร เอริก้า วิลล์ และดำเนินการก่อสร้างวงเวียนบริเวณโค้งยายขาว เชื่อมต่อจากของเดิมที่บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนปาล์ม วงเงินงบประมาณ 17,800,000 บาท โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 เมษายน 2560 และกรมทางหลวงได้บรรจุโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรถนนสหกรณ์ระยะทาง 7 กิโลเมตร ไว้ในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560-2569 ของกรมทางหลวงเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ยังมีข้อมูลว่าจังหวัดสมุทรสาครได้เสนอของบประมาณ เพื่อทำการศึกษาผลกระทบโครงการตัดถนนเส้นใหม่จากบริเวณสามแยกถนนกิจมณี เพื่อไปเชื่อมกับถนนพระราม 2 หากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะส่งผลดีกับระบบการจราจรบนถนนสหกรณ์ ที่มีการเพิ่มของจำนวนประชากรและยานพาหนะอย่างรวดเร็ว
        
        จากปัจจัยด้านโครงข่ายคมนาคมที่เอื้อประโยชน์ให้กับถนนสายสหกรณ์ ทำให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรในละแวกดังกล่าวได้รับอานิสงค์ไปด้วย โดยเฉพาะโครงการ เอริก้า วิลล์ ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ ที่มีทำเลตั้งโครงการอยู่ริมถนนสหกรณ์ ถนนที่กำลังเติบโตอย่างยั่งยืน