ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-02-22  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เข้าพบ “เฮียม้อ” วอนแก้ปัญหาภัยน้ำเค็ม


          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่ ตำบลบางยาง ตำบลหนองนกไข่ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้านายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้กล้วยไม้ซึ่งไวต่อค่าความเค็ม ไม่สามารถใช้น้ำในคลองสาธารณะได้ ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก
          
          เบื้องต้น นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาภัยน้ำเค็มในครั้งที่ผ่านมา รับที่จะนำข้อมูลความเดือดร้อน และความต้องการของเกษตรกรเสนอไปยังกรมชลประทาน เพื่อขอให้ปล่อยน้ำจืดจากเขื่อนด้านบนลงมาช่วยบรรเทาปัญหาในระยะสั้น พร้อมกันนี้ อบจ.สมุทรสาคร ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำไว้คอยช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเตรียมแผนระยะยาว โดยการประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน