ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-02-06  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  การแข่งขันมวยไทย รายการ “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย”


        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 น.ที่เวทีมวยชั่วคราวโรงยิมอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย รายการ “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย” ประจำปี 2560 โดยมี นายกิตติ ทองทาบ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นางเสริมศิริ มหาผลธนวินท์ ผอ.สนง.กกท.สมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการเข้าร่วมพิธี
        
        ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทย เนื่องจากเป็นวันเสด็จเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์นั้น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นถึงความสำคัญในวันมวยไทยดังกล่าว จึงกำหนดจัดการแข่งขันมวยไทยในครั้งนี้
        
        นางเสริมศิริ มหาผลธนวินท์ กล่าวว่า การแข่งขันมวยไทย รายการ 6 กุมภาพันธ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวของกีฬามวยไทยในจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ให้นักมวยไทยได้ตระหนักถึงการใช้ศาสตร์และศิลปะของแม่ไม้มวยไทยอย่างถูกต้อง และยังเป็นการสื่อสารศิลปะป้องกันตัวแบบไทย ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย ที่เป็นมรดกตกทอดมาช้านาน ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนประชาชน และผู้ที่ให้ความสนใจในกีฬามวยไทย ได้มีโอกาสได้ร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันมวยไทย ทำให้กิจกรรมของกีฬามวยไทยในจังหวัดสมุทรสาคร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการกีฬามวยในประเทศไทย