ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-01-12  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ลานค้าชุมชนสมุทรสาครทำบุญขึ้นปีใหม่และในโอกาสครบรอบ 20


          วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานค้าชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่และในโอกาสครบรอบ 20 ปีที่เปิดให้ประชาชนได้นำสินค้าของตนมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมงาน
          
          นายชูชัย พงษ์อุดมปัญญา ประธานคณะกรรมการลานค้าชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า คณะกรรมการลานค้าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานบุญขึ้นปีใหม่และในโอกาสลานค้าชุมชนครบรอบ 20 ปี ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการ OTOP มานำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สำหรับตลาดนัดลานชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครจะจัดขึ้นเดือนละ 3 วัน ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ในสัปดาห์แรกของเดือน สำหรับ สินค้าที่นำมาจำหน่ายในลานค้าชุมชนจะประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ กะปิที่ผ่านการรับรองอาหารและยา (อย.) ปลาสลิดแดดเดียว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือสมุทร อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริกต่างๆ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมโบราณ เช่น ขนมกงที่หากินได้ยาก ขนมปากหม้อ ทองม้วนสด เป็นต้น