ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2016-12-28  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    สมาคมกีฬาฯสมุทรสาคร ร่วมขอพรปีใหม่ "เฮียม้อ"


          วันที่ 28 ธันวาคม 2559 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ "เฮียม้อ" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ บ้านพัก โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ พระราม 2 ท่ามกลางความอบอุ่นเป็นกันเอง
          
          นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ ได้กล่าวอวยพรให้บุคลากรของสมาคมกีฬามีกำลังกาย กำลังใจ ที่เข้มแข็ง และพร้อมทำงานพัฒนาวงการกีฬาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยตนเองพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดให้เจริญรุ่งเรือง เต็มกำลังความสามารถ