ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2016-12-07  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน "สาครเกมส์" ประจำปี 2559


        วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร "สาครเกมส์" ประจำปี 2559 โดยมี นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมพิธี
        
        นายสมศักดิ์ จิตติมิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นำมาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หลีกไกลปัญหายาเสพติด โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและเพื่อยกระดับมาตรฐาน และระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ
        
        จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร และสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสมุทรสาครในปีนี้ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นอายุ ซึ่งจะดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งในประเภทลู่และประเภทลาน