ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2016-11-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  เปิดตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ


        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ริมคลองโคกขาม หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
        
        ทั้งนี้คลองโคกขามเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเชื่อมต่อกับศาลพันท้ายนรสิงห์ สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้ กองทุนหมู่บ้านโคกขามจึงมีมติในการจัดทำตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 500,000 บาท ในการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดตั้งตลาดน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้ามาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559 โดยเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
        
        ตลาดน้ำร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม องค์การพันท้ายนรสิงห์ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร กำนันตำบลโคกขาม และกำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง 2 ตำบล อีกด้วย