ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2016-10-28  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร


          วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ดร.สุนทร วัฒนาพร ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และประชาสัมพันธ์ สมาคมฯครั้งที่ 10/2559 โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องรับรองรายงานการประชุมและรับรองรายรับรายจ่ายครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือในเรื่องการเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
          
          ในส่วนของโครงการที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กรอ. ยังคงเรื่องการสร้างแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเอาไว้ เพื่อจะเสนอในการประชุม กรอ.ครั้งต่อไป เนื่องจากการประชุม กรอ.ครั้งที่ผ่านมาได้เลื่อนการประชุมออกไป เนื่องด้วยอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของประชาชนทั้งแผ่นดิน ต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9