ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2016-10-26  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ หารือการจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมง ร่วมกับ LPN


        วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังมูลนิธิ LPN (มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและหารือเรื่องการจัดตั้ง ศูนย์ลูกเรือประมง (Fishermen Center ) โดยมี นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปภาพรวมของมูลนิธิ และร่วมหารือในประเด็นการจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมง
        
        ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมงเป็นแนวคิดของมูลนิธิ LPN ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานประมง ให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งให้แรงงานประมงได้รับทราบในสิทธิ์และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฏหมายด้านแรงงาน เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนบางกลุ่ม เบื้องต้นได้กำหนดสถานที่ตั้งไว้สองแห่งคือ สะพานปลาจังหวัดสมุทรสาครและที่มูลนิธิ LPN
        
        สมพงศ์ สระแก้ว เผยว่า กระทรวงแรงงานมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอยู่แล้ว ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมงของมูลนิธิ LPN ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับ EU ให้ความสนใจเรื่องแรงงานประมงเป็นพิเศษ จึงเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้จับมือกันให้การทำงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานประมงสามารถเข้าถึงและครอบคลุมในทุกมิติ
        
        ปัจจุบันศูนย์ลูกเรือประมงของจังหวัดสมุทรสาครได้มีการวางระบบงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่งแล้ว ปัญหาสำคัญอีกอย่างคืองบประมาณในการบริหารจัดการซึ่งคงต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน เพราะผลตอบแทนที่ได้รับคือภาพลักษณ์ของประเทศไทย