ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2016-08-12  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    มุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดป้อมฯเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช


          วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีตสมาชิกวุฒิสภา และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
          
          โดยพระปริยัติกิจโกศล (สมพงษ์ สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชปริยัติคุณ พระราชาคณะชั้นราช ซึ่งมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปคือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฏีกา โดยมีนายสรรค์ ชาวบ้านเกาะ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายสำเริง หินโน อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศชำนาญการ เป็นผู้อัญเชิญตราตั้ง ทั้งนี้มีพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส นำดอกไม้และสิ่งของมาถวายพระราชปริยัติคุณ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก