ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2016-04-09  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    คนกีฬาร่วมรดน้ำขอพร “เฮียม้อ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์


          วันที่ 9 เมษายน 2559 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกสมาคมกีฬาฯ เข้าอวยพรและรดน้ำขอพร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ที่บ้านพักโครงการ Porto Chino ถนนพระราม 2 ทั้งนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีของคนกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องเข้ารดน้ำขอพรนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ รวมทั้งยังได้ขอคำแนะนำในการบริหารงานสมาคมกีฬาฯและพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัด ให้เจริญรุดหน้าสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการกีฬาในจังหวัดสมุทรสาครนั้น มาจากเงินอุดหนุนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดสรรให้กับสมาคมกีฬาฯเพื่อนำไปพัฒนาการกีฬาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
          
          พร้อมกันนี้คนกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ถือโอกาสรดน้ำขอพรและอวยพร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาฯ ในฐานะที่เป็นบุคคลซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการกีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร