ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2016-04-01  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เยี่ยมชมแหล่งขุดพบเรือโบราณพนมสุรินทร์


        วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.ที่แหล่งขุดพบเรือโบราณพนมสุรินทร์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ โดยมี นายนิวัตน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ นางพนม ศรีงามดี เจ้าของที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำ รมว.และคณะฯ เยี่ยมชมเสาไม้กระโดงเรือ กระดูกงู และหลักฐานที่เป็นร่องรอยของการขุดค้นพบเรือโบราณ ซึ่ง รมว.และคณะฯให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากวิทยากรผู้บรรยายให้ข้อมูล
        
        นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า มีการค้นพบเรือโบราณเป็นจำนวนมากในอ่าวไทย แต่ส่วนใหญ่เป็นเรือที่อยู่ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเรือที่ค้าขายกับต่างประเทศ แต่การค้นพบเรือพนมสุรินทร์ลำนี้ ถือเรือโบราณที่เก่าที่สุด จากการศึกษาของนักโบราณคดี คาดว่าเรือลำนี้อยู่ในสมัยทวารดี พุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความเก่าแก่ประมาณ 1,200 กว่าปี แสดงให้เห็นถึงประจักษ์พยานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของไทยในช่วง 1,200 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่าได้มีการค้าขายระหว่างไทยกับต่างประเทศเกิดขึ้นมากว่า 1,200 ปี โดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าเรือโบราณพนมสุรินทร์ รวมทั้งการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรือโบราณและโบราณวัตถุทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะรวบรวมเรื่องราวองค์ความรู้ เกี่ยวกับการค้าขายทางเรือระหว่างไทยกับต่างประเทศ
        
        ในส่วนเรือโบราณพนมสุรินทร์ ได้มีการขุดค้นพบเมื่อเดือนกันยายน 2556 ต่อมาทางสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้เข้ามาขุดศึกษาทางโบราณคดี พบหลักฐานสำคัญ คือ เสาไม้กระโดงเรือขนาดใหญ่ ความยาว 20 เมตร ไม้ทับกระดูกงู ความยาว 17.65 เมตร ด้านล่างมีการบากไม้ทำเป็นร่องสลับกันสำหรับวางทับกงเรือ แผ่นไม้กระดานยาวเจาะรูตลอดแนวยาวทั้ง 2 ด้านสำหรับใช้เชือกเย็บร้อยแผ่นไม้เรือเข้าไว้ คาดว่าน่าจะจมในราวพุทธศตวรรษที่ 13 ร่วมสมัยทวารดี หรือประมาณ 1,200 ปีมาแล้ว โดยมีลักษณะเทคนิคการต่อเรือแบบอาหรับโบราณ ภายในเรือพบโบราณวัตถุหลายชนิด เจ้าหน้าที่คาดเรือโบราณลำนี้มีความยาวตลอดทั้งลำประมาณ 20 เมตร และมีความกว้างประมาณ 6-7 เมตร โดยเรือทั้งลำยังจมอยู่ในบ่อกุ้งของนางพนม ศรีงามดี