ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2016-02-13  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    พุทธศาสนิกชน แห่ร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโต ประดิษฐานบนแท่น ณ พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง


          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.29 น.ที่บริเวณมณฑลพิธี หน้าพระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎารามพระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่แท่นบวงสรวง หน้าพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดเจษฏารามพระอารามหลวง ในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโต ประดิษฐานบนแท่น ณ พระอุโบสถหลังใหม่ โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อาทิ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ และพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมาก
          
          พระหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่มีพุทธลักษณะงดงามโดยมีการจัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2439 ในสมัยพระอธิการยา เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ชาวตำบลมหาชัย และพื้นที่ใกล้เคียงมีความศรัทธาเคารพนับถือ และประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มาต่อเนื่องจนทางวัดมีการจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเดิม ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อโตมาประดิษฐานด้านนอก ก่อนที่จะทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโตประดิษฐานบนแท่น ณ อุโบสถหลังใหม่ ต่อไป