ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2015-12-25  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    ประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว หารือแผนปี 59


          ดร.สุนทร วัฒนาพร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำเดือนธันวาคม 2558 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การเตรียมจัดการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ในหัวข้อ “สมุทรสาคร ตะลอนทัวร์” โดยมีเนื้อหาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านรูปแบบคลิบวีดีโอโดยมีเนื้อหาการนำเสนอในด้าน ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงคุณค่า โดยเปิดรับผลงานไปจนถึง 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลเจ้าของผลงานจะได้รับมอบถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล
          
          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 14 มกราคม 2559 รวมทั้งยังได้รับรองการแต่งตั้ง นายเชิดชัย จริยะปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นที่ปรึกษาของสมาคม ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้หารือเพิ่มเติมในเรื่องการจัดแผนงานของสมาคมในปี 2559 ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมใหญ่ของสมาคมหรือร่วมกับองค์กรอื่นทุกๆ 3 เดือน