ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-11-17  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  เปิดแล้ว!! งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่ 7


        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายแมนรัตน ์รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่ 7 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
        
        งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ถึง 22 พฤศจิกายนรวมระยะเวลา 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นท่าฉลอมซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ของประเทศไทยและยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ชุมชนในท้องถิ่น
        
        สำหรับรูปแบบการจัดงานนั้นกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม ได้ดำเนินการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารปรุงรสเมนูจากปลาทู 30 กว่าชนิด ซึ่งได้มีการจัดพื้นที่รองรับการนั่งรับประทานอาหารภายในงานรวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนและสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับธรรมชาติของปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร ทางคณะผู้จัดงาน ยังได้จัดเรือไว้รองรับนักท่องเที่ยวทุกคน
        
        การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลตำบลท่าจีน เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมคนดังจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท อุตสาหกรรมสินค้าพื้นเมืองพันท้ายนรสิงห ์จำกัด หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครชมรมร้านอาหาร และภาคีเครือข่ายตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        
        กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม และชาวสมุทรสาครขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่ 7 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558