ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2015-10-12  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    พ่อเมืองมหาชัย เปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ สืบสานประเพณีถือศีลกินผักของชาวสมุทรสาคร


          เมื่อวันที่ 12 ต.ค.58 ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร เทิดพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้ประกอบการอาหารเจ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          
          ทั้งนี้งานประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ชมรมผู้ประกอบการอาหารเจจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการศาลเจ้า กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม และพี่น้องประชาฃนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา� รวมทั้งสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงาม และส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่แนะนำศาสนสถานที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศีลกินเจที่มีมายาวนานในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป