ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-09-25  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  สภาเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมต่อยอดเมนูปลาสลิดเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร


        จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเป็นอันดับต้นๆของประเทศ มีแหล่งเพาะเลี้ยงในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทำให้เกษตรส่วนใหญ่หันมาเพาะเลี้ยงปลาสลิดมากยิ่งขึ้น ปริมาณในการเลี้ยงปลาสลิดแต่ละบ่อที่มีจำนวนมาก ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมเก็บสต็อกปลาสลิดไว้ในห้องเย็นเนื่องจากมีค่าใช้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นความได้เปรียบด้านราคาของพ่อค้าคนกลาง แม้ว่าจะมีเกษตรกรบางส่วนรวมกลุ่มกันแปรรูปปลาสลิด เป็นปลาสลิดดองน้ำเกลือ ปลาสลิดแดดเดียว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต แต่ก็เป็นเพียงการแปรรูปในแบบเดิมๆที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆได้
        
        จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด สภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมแปรรูปปลาสลิดที่กลุ่มวิสาหกิจกรรมชุมชนผู้ใหญ่เจ้ย ปลาสลิด ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดย ดร.สุนทร วัฒนาพร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ พิธีกรรายการยกโขยงหกโมงเช้า พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดได้ร่วมกัน คิดค้นและปรุงเมนูอาหารจากปลาสลิดให้มีความหลากหลายเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
        
        นายวรพงษ์ ชอบชื่น กรรมการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตาม พรบ.สภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.2553 สภาเกษตรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการแปรรูปปลาสลิด ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปปลาสลิด เพื่อพัฒนาปลาสลิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรสาครที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างยั่งยืน
        
        ขณะที่ ดร.สุนทร วัฒนาพร กล่าวถึงการส่งเสริมเมนูปลาสลิดว่า เขตอำเภอบ้านแพ้วของจังหวัดสมุทรสาคร มีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเป็นจำนวนมากมูลค่าการจำหน่ายปลาสลิดมีมากถึงปีละกว่า1500 ล้านบาท แต่เมนูอาหารที่ปรุงจากปลาสลิดยังมีไม่หลากหลาย แต่เดิมผู้บริโภคมักคิดว่าเมนูปลาสลิดมีแค่เพียงการทอดปลาสลิดแดดเดียวหรือยำปลาสลิดเท่านั้น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสภาเกษตรจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ เมนูอาหารที่ปรุงจากปลาสลิดให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดพิมพ์โบชัวร์เพื่อแนะนำสูตรการปรุงเมนูปลาสลิดอร่อยเหาะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประสานความร่วมมือนำเมนูปลาสลิดที่มีความหลากหลาย เสนอให้กับชมรมร้านอาหารสมุทรสาครเพื่อเพิ่มเป็นเมนูเด็ดของร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป
        
        โดยเมนูอาหารจากปลาสลิดที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันปรุงนั้นมีหลากหลายชนิด อาทิ ปลาสลิด 3 รส ต้มโคล้งปลาสลิด ข้าวผัดน้ำพริกเผาปลาสลิด ข้างผัดสมุนไพรปลาสลิด ปลาสลิดเกลียวทอง ฉู่ฉี่ปลาสลิด คั่วกลิ้งปลาสลิด แกงส้มผักรวมมิตรปลาสลิด
        
        “เมนูอาหารจากปลาสลิดหลายชนิด ใช้ผลิตภัณฑ์มันกุ้ง น้ำจิ้มไก่สูตรเข้มข้น น้ำพริกเผา น้ำพริกนรก ตราพันท้ายนรสิงห์เป็นเครื่องปรุง รับรองอร่อยเหาะแน่นอนครับ” ดร.สุนทร กล่าว