ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-09-02  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  ชาวประมงสมุทรสาคร ยื่นหนังสือวอนภาครัฐปลดล๊อควันหยุดหาปลา


        เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และนายบรรพต อ้นคชสาร ประธานชมรมอวนล้อมจับ พร้อมด้วยกลุ่มชาวประมง ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาล เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขด้านการทำประมงตามประกาศของ ศปมผ.ที่กำหนดเพื่อควบคุมการทำประมงสอดคล้องกับการผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ปลัดจังหวัด เป็นตัวแทนรับหนังสือเรียกร้อง พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
        
        การยื่นหนังสือในครั้งนี้แยกออกเป็น 2 ฉบับ คือ หนังสือเรียกร้องของสมาคมการประมงสมุทรสาคร และหนังสือเรียกร้องของชมรมเรืออวนล้อมจับ ในส่วนของสมาคมการประมงสมุทรสาครนั้น มีข้อเสนอในการขอให้ชาวประมงกำหนดวันหยุดเอง โดยอ้างผลกระทบ 10 ข้อ อาทิ หากมีการหยุดเรือพร้อมกันจะกระทบกับท่าจอดเรือที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องจอดล่วงล้ำลำน้ำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเรือที่สัญจรไปมา เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ และส่งผลกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เมื่อมีการแจ้งเข้า-ออก พร้อมในเวลาที่เร่งรัด
        
        สำหรับกลุ่มชมรมเรืออวนล้อมจับนั้น ได้มีข้อเรียกร้องสองข้อคือ ขอให้เรือประมงอวนล้อมจับสามารถทำการประมงห่างจากฝั่ง 3 ไมล์ทะเล ได้ตามกฏหมายเดิม เนื่องจากข้อกำหนดของ ศปมผ.ที่ให้ประมงอวนล้อมจับต้องทำการประมงห่างจากฝั่ง 6 ไมล์ทะเลนั้น ไม่สอดคล้องกับสภาพของทะเล และขอให้มีการยกเลิกกฏหมายวันหยุด 9 วัน โดยได้กำหนดให้มีการหยุดทำการประมงในวันที่ 1-3 , 11-13 และ 21-23 ของทุกเดือน เนื่องจากแต่ละปีมีการปิดอ่าวตัว ก สองเดือน รวมทั้งมีวันหยุดตามประเพณีและเทศกาล การหยุดซ่อมแซมเรือทุกปี การหยุดเพราะภัยธรรมชาติ คลื่นลม ฯลฯ หากมีการเพิ่มวันหยุดอีก 9 วันต่อเดือน จะส่งผลเวลาทำมาหากินของชาวประมงไม่เพียงพอ