ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-08-13  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  ประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามผลจัดทำแผนส่งเสริมท่องเที่ยวในจังหวัด


        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงาน ดร.สุนทร วัฒนาพร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.สุนทร วัฒนาพร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2558 โดยมีคณะกรรมการ และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามผลงานการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการศึกษาการจัดการทำทุ่นเทียบเรือ และการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว 3 อำเภอ
        
        ทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าโครงการศึกษาการจัดทำการทุ่นท่าเทียบเรือ เป็นการจัดทำท่าเทียบเรือกลางทะเลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่นักเรือมากราบนมัสการพระพุทธมหาสมุทร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารกลางทะเล เขตพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยวิหารหลังดังกล่าวนี้เริ่มต้นจัดสร้างด้วยงบประมาณของธนาคารออมสิน และมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ดูแล ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ของจังหวัดสมุทรสาคร
        
        ปัจจุบันวิหารกลางทะเลแห่งนี้ประสบปัญหาทุ่นเทียบเรือ ที่ใช้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปนมัสการพระพุทธมหาสมุทร มีสภาพชำรุดทรุดโทรมทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธรูปบนวิหารได้ ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้พยายามผลักดันให้หลายหน่วยงานเข้ามาแก้ไข ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้บรรจุแผนปรับปรุงวิหารกลางทะเลเข้าสู่งบประมาณ ปี 2559
        
        ขณะเดียวกันการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 3 อำเภอ ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนมีการกำหนดรายชื่อของคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว จำนวนเส้นทางละ 2 คน คือเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดร.สุนทร วัฒนาพร และนายนรินทร์ บุญร่วม เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอกระทุ่มแบน นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน นายประยงค์ เลิศสถิตย์พงษ์ เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว นายวรพงษ์ ชอบชื่น นายสมศักดิ์ ทองคำ ทั้งนี้ทางสมาคมได้วางแผนการตรวจสอบเส้นทางจริงในเร็วๆนี้