ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2015-06-23  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทางบก-ทางน้ำ ยิ่งใหญ่ตระการตา


          23 มิถุนายน 2558 ประขาชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมือร่วมใจสืบสานประเพณียิ่งใหญ่ "แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร" ทางบก-ทางน้ำ โดยมีพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อลงเรือประมงที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งแต่ช่วงเข้าซึ่งมีเรือประมงกว่า 30 ลำ ร่วมขบวนแห่ให้ประชาชนริมฝั่งน้ำได้สักการบูชา และชื่นชมบารมีองค์เจ้าพ่อ
          จากขบวนเจ้าพ่อหลักเมืองได้ขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตั้งขบวนแห่ทางบกให้ประชาชนที่เคารพศรัทธาได้ชื่นชมบารมี รวมทั้งเปลี่ยนธูปมงคลจากกระถางธูปเจ้าพ่อหลักเมือง
          ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของชาวสมุทรสาคร ทุกปีความยาวของขบวนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงศรัทธาของมหาชนที่ต้องการเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำท่าจีน