ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-06-13  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  รายงานพิเศษ “สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558” ครั้งที่ 1 เปิดมุมมองใหม่ของภาคอุตสาหกรรม


        ด้วยความเป็นเมืองอุตสาหกรรมทำให้จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพครอบคลุมทุกด้าน การลงทุน การจ้างงาน การส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในอับดับต้นๆของประเทศ สินค้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่ผลิตขึ้นที่นี้ นอกจากนี้มูลค่าเงินภาษีจำนวนมหาศาลที่ส่งเข้าประเทศส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2558” ขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานหลังคาโค้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
        
        นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานสมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ เผยว่า ความตั้งใจของคณะผู้จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ในครั้งนี้ ต้องการประชาชนจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงรับทราบถึงศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดที่มีมากกว่า 5,000 โรงงาน มีโรงงานที่น่าสนใจมากมายและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจกระบวนการผลิตสินค้า การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นอกเหนือจากการนำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน
        
        “กว่าจะมาเป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าสักชิ้นต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย การให้ความรู้กับประชาชนถือว่าเป็นการทำกิจกรรม CSR อย่างหนึ่งของสถานประกอบการ”
        
        โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมแฟร์ถูกคัดสรรมาเพียงบางส่วน ซึ่เป็นบริษัทผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ 1.อุตสาหกรรมอาหาร 2.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3.อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน 4.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ5.อุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม รวมทั้งสิ้นเกือบ 100 บริษัทที่เข้าร่วม แต่ละบริษัทมีชื่อเสียงระดับประเทศ ภายในงานยังมีการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมงาน ด้วยกิจกรรมของเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ผ่านเวทีการประกวดในระดับประเทศมาแล้วแทบทั้งสิ้น
        
        “การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของภาคอุตสาหกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ นอกจากการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เมื่อก่อนประชาชนเคยแต่บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าได้มาเที่ยวงาน สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558 ก็จะทราบว่าสิ่งที่เราอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนั้นมีขั้นตอนและกรรมวิธีอย่างไรบ้าง กว่าจะมาเป็นสินค้าสักชิ้นในมือของเรา” นายวินิตย์ กล่าว
        ด้าน นายอภิชัย เตชะนิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพร้อมใจนำสินค้าและนวัตกรรมกระบวนการผลิต มาจัดแสดงให้ประชาชนที่สนใจได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยังเป็นตัวกลางให้กับผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรม บิสเนส แมทชิ่ง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการทางด้านธุรกิจร่วมกัน โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครจะเชิญกลุ่ม BNI ซึ่งเครือข่ายบิสเนส แมทชิ่ง ในกรุงเทพฯและกลุ่มสภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 2 เข้าร่วม ที่สำคัญยังมีเวทีให้ความรู้ด้าน SME สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย
        
        “วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 20.00 น.ขอเชิญเที่ยวงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2558 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานหลังคาโค้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่งทุกคนจะได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกอย่างแน่นอน” นายอภิชัย กล่าวเชิญชวน