ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-06-12  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  สมาพันธ์ฯสินค้าประมงไทย สร้างรอยยิ้มให้เด็กในงาน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก” ย้ำเจตจำนงไม่ส่งเสริมการใช้แรงงานเด็กฯ


        สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัดงานวัดต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เน้นสร้างและคืนความสุขให้กับเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ พร้อมยืนยันสมาพันธ์ยึดเจตจำนงอย่างแน่วแน่ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงไทย
        
        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย ถ.พระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พันเอกจักราวุธ สินพูลผล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มในงาน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก” โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร คณะครูพร้อมด้วยเด็กไทยและเด็กข้ามชาติที่กำลังศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
        กิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปีนี้ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดสร้างความสุข ความสนุกสนานให้เด็กๆ โดยเชิญเด็กๆจาก 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ โรงเรียนหลวงแพทย์โกศล และศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น


        “ทุกสมาคมและบริษัทภายใต้สมาพันธ์ฯยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการใม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงตลอดห่วงโซ่ ซึ่งหากพบว่ามีสมาชิกรายใดภายใต้สมาพันธ์ฯมีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และมีการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดเจตจำนงที่ได้มีไว้ร่วมกัน สมาพันธ์ฯจะยกเลิกการร่วมดำเนินกิจกรรม ตลอดจนธุรกิจหรือธุรกรรมในทุกด้านอย่างเด็ดขาด” ดร.พจน์ กล่าว