ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2015-05-26  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่สรุปผลการทดลองเหยื่อโปรตีนกำจัดศัตรูพืช


          เมื่อวันที่ 26 พ.ค.58 ที่ผ่านมา นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอบ้านแพ้ว ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานและสรุปงานของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว ในการใช้เหยื่อโปรตีนกำจัดแมลงวันทอง ซึ่งได้รับการยื่นยันจากกลุ่มเกษตรกรว่าได้ผลผลิตดีมาก ผลผลิตเสียหายน้อยลงจากเดิมมากทีเดียว จากเดิมเสียหาย 70 % แต่หลังจากใช้เหยื่อโปรตีน ผลผลิตเสียหายเพียงไม่ถึง 10 % เท่านั้น ได้ผลดีเกินความคาดหมาย ซึ่งทาง สจ.ฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลการทดลองใช้เหยื่อโปรตีนในครั้งนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ดีกว่าเดิม อยู่ดีกินดี ทั้งนี้ก็จะนำเรียนนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทราบ และจะวางแผนเพื่อขยายพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรต่อไป