ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-05-30  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  พิธีเททองหล่อพระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล พระประจำจังหวัดสมุทรสาคร


        เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น.ที่มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเข้าร่วมพิธี
        
        "พระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล" มีความหมายว่าความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จของชาวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงที่มีพุทธลักษณะของศิลปะสมัยเชียงแสนผสมกับศิลปะสมัยสุโขทัย ขนาดองค์พระสูง 1.20 เมตร หน้ากว้าง 32 นิ้ว ฐานสูง 1.20 เมตร ฐานล่างกว้าง 1.50 เมตร ฐานมีลักษณะเหมือนฐานของพระประธานในพระอุโบสถวัดไร่ขิง
        
        ทั้งนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครจะจัดพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 22 ก.ค.58 และมีพิธีตักบาตรฉลองพระในวันที่ 23 ก.ค.58