ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-05-08  ผู้สื่อข่าว: สุขาติ แตงมา

  สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่วิสามัญ สะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาการทำประมง IUU


        วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ วิสามัญ ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีสมาชิกสมาคมประมงจากทั่วประเทศร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นหลัก ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
        
        นายภูเบศ จันทมินิ ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการมาร่วมกันหาทางออก หาวิธีการแก้ไขปัญหา อะไรที่ทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้บ้าง ใน 11 ข้อ ของเอกสารที่ใช้ในการตรวจเรือประมง IUU Fishing ได้แก่ 1. ใบอนุญาตใช้เรือ (ทะเบียนเรือ) 2.ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล 3.ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ 4.Seaman Book (ประมงนอกน่านน้ำ ไต๋ ช่างกล) 5.แบบแสดงการแจ้งเรือเข้า-ออก (Port In – Port Out) 6.สมุดบันทึกการทำการประมง Fishing Logbook 7. ระบบติดตามเรือ VMS 8. สัญญาจ้างการทำงานในเรือประมง 9.ทะเบียนลูกจ้าง (ปม.3) 10. ใบอนุญาตใช้วิทยุ และข้อ 11 ที่สำคัญที่สุดเป็นประเด็นปัญหาหลักได้แก่ การออกอาชญาบัตร ที่อยากให้รัฐบาลช่วย ทำอย่างไรให้เรือถูกต้องตามกฎหมายก่อนจะไปทำเรื่องอื่นๆ อาชญาบัตรกับเครื่องมือต้องตรงกัน
        
        สำหรับประเด็นการติดตั้งระบบติดตามเรือ VMS ทางกรมประมงจะช่วยในการหาบริษัทมาให้ชาวประมง แต่ก็ไปเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับชาวประมงอีก อาทิ ค่าเครื่อง ค่าติดตั้ง ค่ารายเดือน และค่าบำรุงรักษา ส่วนประเด็นการ แจ้งเรือเข้า-ออก (Port In – Port Out) ก็ไปเพิ่มภาระแก่เรือที่วิ่งเข้า-ออก ทุกวัน อาทิเช่น เรือปลาทู ก็ต้องแจ้งเข้าออกทุกวันถือเป็นการสร้างภาระหน้าที่เพิ่ม แต่ถึงอย่างไรจากการสอบถามเจ้าของเรือประมง ก็ไม่มีปัญหายอมทำแต่ขอให้ช่วยเรื่อง อาชญาบัตรก่อนเป็นอันดับแรก เพราะถ้าไม่มีอาชญาบัตรก็ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนอะไรได้เลย ชาวประมงก็ต้องเลิกอาชีพ หรือไม่ก็จอดเรือไปโดยปริยาย
        
        ทั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นของชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดที่ติดทะเล ที่จะสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และขอความช่วยเหลือเพื่อหาวิธีแก้ไข ผ่านสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเพื่อส่งต่อไป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.