ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา



  2015-04-02  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1”โชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรสู่มือผู้บริโภค


        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณลานด้านหลัง ร้านอาหารเพลินทะเล ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุรพล จารุพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจักราวุธ สินพูลผล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ปลัดจังหวัด นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ อดีตเลขาฯรมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีตสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป และเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
        
        ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต เผยว่า จังหวัดสมุทรสาครมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามคำขวัญที่ว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ที่มีลักษณะของพื้นที่เป็นคือเป็นดินเหนียว น้ำกร่อย ทำให้ผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่มีรสชาติอร่อย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีทั้ง มะพร้าวน้ำหอม ลำไย และอีกหลายชนิด นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังร่วมกันกำหนดเอกลักษณะเฉพาะของผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตรจากสมุทรสาครได้ เช่น “กลมแป้น เปลือกบาง หอมเบา น้ำบาน” เป็นคุณลักษณะของมะนาวบ้านแพ้ว ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพ หรือ “เนื้อแน่น น้ำนิด ติดก้าน หวานกรอบ” ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของลำไยบ้านแพ้ว ที่ตลาดในต่างประเทศให้การยอมรับ
        
        ด้านสินค้าประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร ยังเป็นแหล่งเพาะปลาสลิดจำนวนมาก โดยมีพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดต่างนำปลาสลิดที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดสมุทรสาคร ไปต่อยอดสร้างแบนด์ เพิ่มราคาเป็นสินค้าของตนเอง สำหรับการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ เป็นการจัดเพื่อแสดงศักยภาพด้านการเกษตรให้ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ได้รับรู้และมั่นใจในผลผลิตที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเพิ่มช่องทางการค้าระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ทั้งสินค้าด้านเกษตร ประมง สินค้าโอทอป และสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านการค้า และมีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัด ซึ่งภายในงานนี้มีสินค้าเกษตรมากมายให้ได้เลือกซื้อ เช่น มะพร้าวน้ำหอม ลำไย กล้วย มะม่วง ปลาสลิด กล้วยไม้ ผลไม้แปรรูป ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 1 จะมีขึ้นไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558