ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา



  2015-03-04  ผู้สื่อข่าว: ใหญ่ บ้านแพ้ว

  7-15 มี.ค. 58 สมุทรสาครขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว และงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ ราษฏร์สโมสร”


        เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานแถลงข่าว “งานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว และงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ ราษฏร์สโมสร ประจำปี 2558”โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสื่อมวลชนเข้าร่วม จำนวนมาก
        
        นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบ้านแพ้วร่วมกันคณะกรรมการวัดหลักสี่ราษฏ์สโมสร และ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน ประชาชนชาวอำเภอบ้านแพ้ว เตรียมจัด “งานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว และงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ ราษฏร์สโมสร ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 7-15 มีนาคม 2558 ณ บริเวณวัดหลักสี่ ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อโชว์ศักยภาพและ ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืช ผัก ผลไม้ กุ้ง ปลาสลิด ที่หลากหลาย อันเลื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีเด่น ของอำเภอบ้านแพ้ว ที่รู้จักกันมาช้านาน
        
        พิธีเปิดงานจะมีอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 มีนาคม2558 โดยแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคเช้าเวลา 05.29 น. เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการ มหาเถระสมาคม เป็นประธานเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโต ณ วิหารหลวงพ่อโตฯ จากนั้น เวลา 08.09 น. ขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำ พร้อมขบวนเรือผลผลิตทางการเกษตรจาก 12ตำบล ล่องเป็นแนวยาวตามคลองดำเนินสะดวกให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการบูชา พร้อม ปิดทองหลวงพ่อโตฯ ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอบ้านแพ้วมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงาน ภาคเย็นเวลา 16.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว ณ ปะรำพิธี (หน้าวัด ฯ)
        
        นอกจากนี้ภายในงานผู้ร่วมงานยังได้ชมการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ถึง 7 ประเภท และประกวดผลไม้พันธุ์ต่างๆอีกถึง 11 ประเภท และนิทรรศการงานเกษตรสินค้า Otop เพื่อร่วมโชว์ศักยภาพความสามารถของเกษตรกรชาวอำเภอบ้านแพ้วให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป จังหวัดสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพ้ว จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชม “งานเทศกาลเกษตรของดีบ้านแพ้วและปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร” ตามกำหนดการดังกล่าว