ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-01-05  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ขุดพบ!! แนวป้อมวิเชียรโชฎก ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร


        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง น.ส.นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด และนายชาญชัย รุ่งโรจน์สาคร คณะกรรมการจัดระเบียบตลาดมหาชัย ซึ่งภาคประชาชนที่คัดค้านการสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดในพื้นที่แห่งนี้ ได้เฝ้าดูการขุดค้นแนวกำแพงป้อมวิเชียรโชฎก ในพื้นที่ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดดังกล่าว
        
        การขุดค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการเพื่อขอเข้าขุดค้นหาแนวกำแพงที่เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานป้อมวิเชียรโชฏก ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด เนื่องจากมีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าลึกลงไปใต้ดินในสถานที่ก่อสร้างมีแนวฐานของป้อมวิเชียรโชฎกตั้งอยู่ ซึ่งการขุดค้นครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรแบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ในระหว่างการขุดมีประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้ามาดูอย่างใกล้ชิด เมื่อรถแบคโฮขุดลึกลงไปประมาณ 1.5 เมตร ตามแนวที่เจ้าหน้าที่กำหนดจุดเอาไว้ ก็พบกับแนวฐานของป้อมวิเชียรโชฏกซึ่งมีลักษณะเป็นอิฐมอญสีแดง เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 1 จึงได้ลงไปใช้เครื่องมือขุดแต่งพร้อมทำแนวเขต ปักเสา กำหนดอย่างชัดเจน
        
        น.ส.นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ เปิดเผยว่า แนวทางหลังจากนี้อาจมีการบูรณะแนวกำแพงป้อมวิเชียรโชฏกขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หรืออาจจะทำเพียงแนวเขตแสดงสัญลักษณ์ว่าด้านล่างพื้นที่นี้เป็นแนวกำแพงโบราณ ซึ่งต้องหารือกันอีกครั้ง แต่ทั้งนี้จะได้ทำหนังสือขอให้ระงับการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อความสะดวกในการทำงานขุดแต่งพื้นที่ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญ
        
        นอกจากนี้ น.ส.นารีรัตน์ ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อขุดพบโบราณสถานในพื้นที่ก่อสร้างเช่นนี้ ตามหลักปฏิบัติทั่วไปต้องเว้นระยะการก่อสร้างตัวอาคารออกมา 20 เมตร ทั้งนี้ไม่ได้มีระเบียบบังคับตายตัว แต่ต้องให้โบราณสถานโดดเด่น ซึ่งในอนาคตที่นี่มีแผนจะพัฒนาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร และถ้าสำนักงานอัยการต้องการจะสร้างอาคารในพื้นที่ต้องขออนุญาตมายังกรมศิลปากร อีกครั้ง