ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-08-13  ผู้สื่อข่าว: มยุรินทร์ มากคง

    เปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” วัดหลักสี่ฯ สมุทรสาคร


          ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” และงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ” พร้อมด้วย นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน
          
          งาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยการจัดงานเกษตรบริการประชาชน เป็นการให้บริการภาคเกษตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) โดยจัดศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกร ให้บริการด้านการเกษตร รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมเป็นแบบนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้งานจัดขึ้น 2 วันคือ ในวันที่ 13 -14 สิงหาคม 57 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร