ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2014-08-11  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  เรือนจำสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา จัดกิจกรรม “ปลูกป่าถวายแม่”


        วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พลเรือโท ไชยยศ สุนทรนาค นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายโสภณ ยิ้มปรีชา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร และนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา ประมาณ 100 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
        
        การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมทั้งยังเป็นโอกาสในวันสถาปนาโรงเรียนปทุมคงคาอีกด้วย ซึ่งก่อนลงมือปลูกป่าชายเลนเจ้าหน้าที่ยังได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และลักษณะของป่าชายเลนให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
        
        นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าเรือนจำสมุทรสาครจะร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ปลูกป่าชายเลนในแปลงปลูกที่เรือนจำรับผิดชอบดูแล ซึ่งริเริ่มการปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปีนี้จะได้มีการทำพิธีส่งมอบแปลงป่าชายเลนที่เรือนจำสมุทรสาครดูแลให้กับทางจังหวัด ต่อไป