ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-07-12  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    ชาวท่าทราย สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา


          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวรชาติ สายน้ำผื้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 โดยมี นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย สมาชิกอบต.ท่าทราย ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในเขตตำบลท่าทราย ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำต้นเทียนพรรษาและกองผ้าป่าไปถวายยังวัดศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
          
          การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าป่าของชาวตำบลท่าทรายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ตลอดจนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน